05 1 / 2012

HUNGHANG! DAMUHO! Kelan pa naging hackable ang YM at yun ang idadahilan mo sa girlfriend mo. Tangina mo ka. Mamili ka ng taong paglalabasan mo ng kalibugan mo maliban sa tabaing girlfriend mo. 
Ikaw babae, wag kang TANGA. Napakadaldal ng bunganga pero wala kang alam sa kababuyan ng boyfriend mo.

HUNGHANG! DAMUHO! Kelan pa naging hackable ang YM at yun ang idadahilan mo sa girlfriend mo. Tangina mo ka. Mamili ka ng taong paglalabasan mo ng kalibugan mo maliban sa tabaing girlfriend mo. 

Ikaw babae, wag kang TANGA. Napakadaldal ng bunganga pero wala kang alam sa kababuyan ng boyfriend mo.